Oferta Lambert & Wood Finanse
Monitoring gospodarczy
Raport przedegzekucyjny
Wywiad gospodarczy
Dochodzenie roszczeń finansowych
Oferta Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz
Oferta Lambert & Wood Mediacje
Monitoring gospodarczy

Pozwala zapobiec powstaniu przeterminowanych należności oraz dostarcza informacje o wysokości ryzyka związanego ze współpracą z danym podmiotem. Służy do bieżącego monitorowania sytuacji partnerów handlowych. Pozwala na elastyczne kształtowanie wysokości udzielonego kredytu kupieckiego w zależności od zmieniającej się sytuacji ekonomicznej kontrahenta.

W miesięcznych lub kwartalnych cyklach dostarczymy Państwu informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika oraz jego płynności finansowej. Okresowy raport zawiera ogólne informacje o firmie, informacje na temat wyników finansowych, prowadzonych przeciwko kontrahentowi postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.