Oferta Lambert & Wood Finanse
Monitoring gospodarczy
Raport przedegzekucyjny
Wywiad gospodarczy
Dochodzenie roszczeń finansowych
Oferta Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz
Oferta Lambert & Wood Mediacje
Raport przedegzekucyjny

Produkt przygotowany dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Ten rodzaj usługi poprzedza prowadzenie egzekucji, zaś uzyskane informacje dotyczą potencjalnych źródeł zaspokojenia roszczenia. Wywiad z czynności zawiera informacje na temat nieruchomości, wartościowych ruchomości należących do dłużnika, potencjalnych trzeciodłużników oraz udziału w innych podmiotach gospodarczych. Wywiad zawiera ponadto wnikliwa analizę środowiskową podmiotu (opinia jaką firma posiada na rynku branżowym), łącznie z dokumentacja zdjęciową. Umieszczone są w nim również dane dotyczące toczących się przeciwko firmie postępowań egzekucyjnych wraz z próbą określenia, na jakim są etapie w chwili sporządzania wywiadu.

Uzyskane przy współpracy Lambert & Wood informacje pozwolą Państwu zminimalizować ryzyko związane z obrotem gospodarczym. Określą sytuacje Państwa obecnych i przyszłych kontrahentów, umożliwią wyznaczenie bezpiecznego salda kredytu kupieckiego.