Oferta Lambert & Wood Finanse
Monitoring gospodarczy
Raport przedegzekucyjny
Wywiad gospodarczy
Dochodzenie roszczeń finansowych
Oferta Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz
Oferta Lambert & Wood Mediacje
Wywiad gospodarczy

Produkt ten został stworzony, aby dostarczyć informacji o wysokości ryzyka związanego z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem. Raport zawiera ogólne dane o podmiocie, analizę sytuacji formalno prawnej: informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych przeciwko firmie, o złożonych wnioskach o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego. Zawiera również informacje uzyskane w trakcie wywiadu środowiskowego. Każdorazowo raport dotyczy innego kontrahenta, umowa zostaje zawarta na określony czas, klient w razie potrzeby zleca ilość firm do sprawdzenia.