Oferta Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz
Oferta Lambert & Wood Finanse
Oferta Lambert & Wood Mediacje
Kancelaria Prawna Lambert & Wood M.Hasiewicz

Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M.Hasiewicz sp. k. jest kompleksowa obsługa prawna i consultingowa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak: prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo naprawcze i upadłościowe, prawo wekslowe, prawo budowlane, prawo administracyjne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Obok stałej współpracy z Klientami, Kancelaria udziela też jednorazowych konsultacji podmiotom, które ze względu na zawiłość konkretnej sprawy chcą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy prawniczej.

W związku z posiadaną przez pracowników Kancelarii zaawansowaną znajomością języka angielskiego i dobrą znajomością języka niemieckiego, istnieje możliwość sporządzania, na życzenie Klienta, dokumentów w tych językach, jak również ich weryfikacja.

Kancelaria oferuje m.in.:

  • kompleksowe usługi consultingowe (m.in. analizy sporządzane w związku z przekształceniami w spółkach prawa handlowego oraz prywatyzacją, łączeniem i likwidacją spółek,
  • badanie stanu prawnego przedsiębiorstw i przedstawianie wyników tych badań w postaci raportów o stanie prawnym, doradztwo w zakresie przekształceń kapitałowych w spółkach prawa handlowego),
  • sporządzanie pisemnych albo ustnych opinii i analiz oraz interpretacji dotyczących treści przepisów z danej dziedziny prawa,
  • reprezentację w sporach przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji,
  • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów oraz wszelkiego rodzaju pism i wystąpień w sporach przed sądami i organami administracji,
  • weryfikację dokumentacji pod kątem zgodności z prawem,
  • pomoc w prowadzonych przez Klienta negocjacjach i rozmowach,
  • bieżące konsultacje prawne w zakresie wskazanych wyżej dziedzin prawa.