Oferta Lambert & Wood Mediacje
Wykup należności
Transakcje kompensacyjne
Wycena
Oferta Kancelarii Prawnej Lambert & Wood M. Hasiewicz
Oferta Lambert & Wood Finanse
Wycena

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy konstruowaniu oferty cenowej to:

  • okres zalegania z zapłatą przez dłużnika;
  • rozpoznana wstępnie kondycja ekonomiczna dłużnika;
  • branża, w jakiej działa dłużnik;
  • jednostkowa wartość wierzytelności;
  • ogólna liczba spraw przekazanych do wykupu;
  • ogólna wartość nominalna pakietu wierzytelności.